afrika3 001.jpg
Libušina 156
Svratka
tel. 605 459 764

CENTRUM SVÍTÁNÍ

12 prosinec.jpg

... vítáme Vás u nás...

MODLITBA ZA SEBELÁSKU

Stvořiteli vesmíru, pomáhej nám přijímat sami sebe takové, jací jsme. Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi emocemi, našimi sny a nadějemi. Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí. Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat svoje štěstí, svobodu a lásku.
Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reakce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce. Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a radost. Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dost inteligentní. Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle názoru druhých lidí. Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádné zodpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy. Kéž děláme všechno s pomocí sebelásky.
Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sami sobě neškodili. Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme někým jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali. Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme. Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadla. Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje naši vnitřní i vnější krásu. Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychom měli radost ze své vlastní přítomnosti.
Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu trestat a neuvědomujeme si tvou lásku. Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě. Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.
Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život. Kéž naše sebeláska změní všechny naše vztahy počínaje vztahem, který máme sami k sobě. Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými. Kéž jsme šťastní a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli. Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpustit každému, kdo nám v životě ublížil.
Dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bezpodmínečně. Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako jeden tým.
Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslet. Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem. Pohámej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když odmítáme sebe, odmítáme tebe.
Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši sebelásku. Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů a nebát se milovat. Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo. Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil.
Amen
Oznámení o soukromí

V reakci na novou politiku FB vás informuji, že všechny mé osobní údaje, ilustrace, kresby, články, karikatury, obrázky, fotografie, videa, atd., jsou předmětem mých autorských práv (v souladu s Bernskou úmluvou).
Pro komerční využití všech výše uvedených předmětů autorského práva je v daném případě vyžadován můj písemný souhlas!

Kineziologie

Jednotný mozek

Je to nauka založená na testování svalové reakce, jako odpovědi na podnět. Cílem metody One Brain, je integrace funkcí pravé a levé mozkové hemisféry. Levá hemisféra souvisí s logikou (analyzuje , podrobně rozebírá , hodnotí , chápe strach , časově se orientuje , kontroluje a řídí , nese odpovědnost za naše systémy přesvědčení ).

Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek. Je nositelkou uměleckých schopností , vnímá prostor – nikoli čas , pracuje s obrazy , barvami , nehodnotí,, vnímá neomezeně a nezná bázeň. V levé hemisféře se však nalézá oblast mající na starosti naše „přežití“ (společná integrační plocha – SIP ) , která přijímá přicházející informace a porovnává je s bývalými reakcemi na podobné podněty, Pokud například někoho otec fyzicky trestal , je možné , že se v budoucnu tento člověk bude bát všech mužů , jelikož od nich čeká stejnou reakci .

Pokud SIP zaregistruje informace podobající se sdělení z minulosti , odpojí funkci přední části mozku , která člověka udržuje v přítomnosti a hledá možnosti řešení , která zná z minulosti.. Takto vytvořené bloky mohou omezovat naši činnost , mohou vyvolat tělesné či duševní těžkosti .

Kineziologickou metodu vyvinul Američan Dr. Goodheart v šedesátých letech . Na základě jeho koncepce sestavil Dr. John Thie knihu a učební materiál pod názvem „Touch for health“ –Dotyk pro zdraví . Od té doby se v rámci kineziologie vyvinuly nové systémy . Jedním z nich je i systém One Brain – Carol Ann Hontz od THREE IN ONE CONCEPTS – Tři v jednom – Jednota těla , mysli a ducha .

Odstraníme – li stres prožitý v minulosti a najdeme – li svou svobodnou volbu v přítomnosti , můžeme si zvolit kvalitu života , jakou jsme si přáli , a přispět tak celkově ke zlepšení lidstva .
"Láska prorůstá světem a my, co v ní žijem, jen a jen kvetem. Když zášť vpustíš, tak radost a štěstí opustíš. Kvetoucí louka Tvého srdce obsahuje vše, co k životu potřebuješ. Lásku, radost, štěstí i zdraví. Zdravá duše, zdravé tělo. V harmonii udržuj se celý den, ať v noci přijde krásný, šťastný sen.
A zahrada rozkvete, plamen zasvítí a celou duši osvítí. Toť vůlí je mou. Já Jsem světlo, radost a hojnost všeho. Ve mně zůstaň stát a já v Tobě. Pak uvidíš, že i žal a smutek může dobrem býti.
Pro to se rozhodni a zažiješ změnu, kterou tak očekáváš. Šiř lásku a vůli mou, pak hojnost pocítíš."

Staniž se!
Amen
P1010960.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one